L á d á k ,   s z e k r é n y e k 

____________________________________________________

Délnémet típusú láda 15. század

 

____________________________________________________

Intarziás olasz láda 15. század legvége

____________________________________________________

Késmárki berakásos láda

 

____________________________________________________

Festett bükkfa láda 15. század, Erdély

 

____________________________________________________

Festetlen bükkfa láda 15. század, Erdély

 

____________________________________________________

Kisebb ágyvégi láda