K ö n y v t á r a m

Szakmai könyvek, melyek a munkámat valóban segítik és másoknak is jó szívvel ajánlom:

Építészet-történet:

Buzás Gergely, Orosz Krisztina (Szerk.): A visegrádi királyi palota. Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeuma. Budapest, 2010.

Buzás Gergely: Magyar építészet - Gótika és korareneszánsz, Bp., Kossuth kiadó, 2001.

Feld István: 16. századi kastélyok Északkelet-Magyarországon - A régészeti kutatások eredményei, Sárospatak, Sárospataki Rákóczi Múzeum, 2000.

Sisa József: Kastéylépítészet és kastélykultúra Magyarországon A Historizmus kora. Vince kiadó 2007.

Déry Attila: történeti szerkezettan. Terc kiadó2002.

Belsőépítészet és iparművészet-történet:

B. Nagy Margit: Várak kastélyok, udvarházak, ahogy a régiek látták. Bukarest, Kriterion, 1973.

B. Nagy Margit: Reneszánsz és barokk Erdélyben, Bukarest, Kriterion, 1970.

Hall, Edward T.: Rejtett dimenziók, Bp.,  Gondolat, 1980.

Régiségek könyve, szerk. Voit Pál, Gondolat 1983.

Mikó Árpád – Verő Mária (Szerk.): Mátyás király öröksége – Késő reneszánsz művészet Magyarországon (16.-17. század) Magyar Nemzeti Galéria kiadványai 2008/3. Budapest 2008.

Radvánszky Béla: Magyar családélet és háztartás a XVI.-XVII. században, Bp., Első megjelenés 1879-1896. Reprint kiadás H. Kolba Judit, László Emőke és Vadászi Erzsébet kiegészítésével, képmellékletekkel: Helikon, Budapest, 1986.

Rostás Péter: Mágnások lakberendezője, Geopen, 2010.

S. Nagy Katalin: A Lakáskultúra története, Balassi Kiadó, 2003.

Theophilus presbyter: A különféle művességekről. (12. századi mű) Műszaki Kiadó Bp. 1986.

Voit Pál: Régi magyar otthonok, Királyi Magyar Egyetemi Nyomda Bp. 1943. Balassi Kiadó 1993.

Veres László: Kézművesipar Északkelet Magyarországon. 2005. OTKA-42839 kutatási zárójelentés 

Veres László: A népi bútorzat változása Északkelet-Magyarországon a 16. századtól a19. század elejéig. Doktori értekezés Debreceni Egyetem BTK. 2007. 

Bútortörténet:

Batári Ferenc, Vadász Erzsébet: Bútorművészet a gótikától a biedermeierig. IMM. Budapest 2000.

Blanc, Monique: Le Mobilier Français: Moyen Âge, Renaissance Paris: Massin, 1999.

Kovalovszki Júlia: Gótikus és reneszánsz bútorok, Corvina, 1980.

Rostás Péter: Empire és biedermeier bútorművészet Magyarországon, BTM, 2012. 

Schmidt, Leopold – Müller, Armin: Bauernmöbel im Alpenraum Österreich, Südtirol, Bayern, Schweiz. Pinguin-Verlag Innsbruck 2000.

Szabolcsi Hedvig: Régi magyar bútorok I: Főúri és polgári bútorművészet Bp. 1954.

Szabolcsi Hedvig: Magyarországi bútorművészet a 18.-19. század fordulóján. Akadémia kiadó Bp. 1972.

Szatyor Győző: Faművesség, Mezőgazdasági Kiadó, Bp., 1986. 

Oberschall Magda: Magyar bútorok, Officina 1939.

Zentai Tünde: Az ágy és az alvás története.  Pro Pannonia, 2002.

Die Sammlung Dr Albert Figdor Wien Erster Teil, zweiter Band: Möbel der gotik, Französische Möbel 15.-bis 17. jahrhundert, Italienische Möbel 15. bis 17 jahrhundert, spanische Möbel, Möbel des 16. bis 17. jahrhunderts. Paul Cassier, Berlin

Askercz Éva: Sopron anno. Polgári bútorok a 18. és 19. századi Sopronban. 1977.

Diehl, Daniel: Constructing Medieval Furniture: Plans and Instructions with Historical Notes. Mechanicsburg, PA: Stackpole Books, 1997.

Thornton, Peter: The Italian Renaissance Interior, 1400-1600, New York, Abrams 1991.

Sisa József: Kastélyépítészet és kastélykultúra Magyarországon. Vince Kiadó 2007.

Salamon Tibor: Volt és nincs Nagypolgári és arisztokrata enteriőrök 1900-1945. Corvina 2012.

Marianne Zwei: wiener Büregrmöbel aus Theresianischer und Josephianischer Zeit. Wien 1922.

Életmód történet: 

Apor Péter: Metamorphosis Transylvaniae. Bukarest, 1978.

Benda Borbála: Étkezési szokások a 17. századi főúri udvarokban. Doktori értekezés ELTE TDI 2004.

Magyar reneszánsz udvari kultúra Szerk.: R. Várkonyi Ágnes Gondolat, 1987.

Simon Zoltán: A füzéri vár 17. századi állapota az inventáriumok tükrében, kézirat, É.n. ÁMRK irattár

Szántó András: Eleink örömei. Gasztronómiai emlékek a hajdani metszeteken. Gabbino Print, 2007.

Commenius, Johannes Amos: Orbis Pictus. 1675-ben kiadott magyar-latin kiadás reprintje.

Francois Trassard (szerk): Hétköznapi élet a Napkirály korában, Corvina, 2006.

The Duties of Servants, , Copper beech Publishing 

Ét-vágy, az ízlés története. Szerk: PAul Freedman Jószöveg Műhely ŰKiadó 2008

Raffaellla Sarti: Europea at home. Family and material culture 1500-1800 Yale University Oress New Haven and London

És ami még hiányzik a könyvespolcomról:

Günter Wernitz: Historische Möbel und innenraume, Berlin, Hendschelverlag, 1956

Szemelvények  Bonfínitól. Képek Mátyás király korából.