Belsőépítészet

Ha felkeltettem érdeklődését, a következőképpen alakul a tervezés folyamata:

 1. Első lépésben egy ingyenes, kb. 2-3 órás konzultáció szükséges, melyben tisztázni kell a tervezési feladatot, a várható munkafázisokat. Ennek kapcsán meg kell ismerkednem a tervezendő területtel, a méretével, a projekt várható ütemezésével, tisztázni kell a tervezési feladathoz szükséges alapadatok (alaprajz, esetleges felmérés szükségessége, rekonstruálandó korszak, megtörtént régészeti feltárás eredményei, kutatási dokumentációk stb) meglétét, illetve érdemes a társtervezőkkel való konzultáció szükségességét és lehetőségét is tisztázni. Jó, ha a konzultáció a tervezési feladat helyszínén van, hiszen a személyes benyomás, a terület megismerése hozzájárul az árajánlat minél pontosabb elkészítéséhez is.
 2. Ezek után árajánlatot készítek, mely általában a következő tételekről szól, természetesen szükség szerint:
  •     Felmérés készítése (ha van építészeti felmérés, általában a vázlatterv vagy tenderterv elkészítéséhez elég, azonban a kiviteli tervekhez ragaszkodom a saját méréseimhez, a kellemetlen félreértések elkerülése végett. (Ez általában helyszíni bejárással, és a kézi rajzok gépre vitelével együtt egy hetet vesz igénybe.) 
  •    Kutatási dokumentáció elkészítése. Erre minden olyan esetben szükség van, ha egy adott kor enteriőrjét, vagy bútorait kívánjuk hitelesen rekonstruálni valamilyen mértékben. (ez a rész időigényes és gyakran együtt készül a vázlattervekkel, levéltári kutatást, könyvtárazást igényel, 1-2 hónapnyi időt is igénybe vesz.)
  •    Ajánlati, terv, vázlatterv vagy un. tenderterv készítése, melynek igény szerint része lehet egy tervezői költségbecslés is. (feladattól függően igen változó az időigénye, 2-3 héttől a 4-5 hónapig terjedhet)
  •    Kiviteli tervek elkészítése (Többnyire gyártmányterv szintű tervekre van szükség, így ezek elkészítése a legidőigényesebb)
  •    Kivitelezés művezetése (szeretem végigkísérni a megvalósítás folyamatát, a személyes jelenléttel megoldani a mindig jelentkező kérdéseket, problémákat)
 3. Ha meg tudtunk egyezni az árról és az ütemezésről, indulhat a munka. Újabb konzultáció szükséges, melyben immár pontosan tisztázzuk az igényeket. A hatékony megbeszéléshez fontos, hogy a megrendelő minél pontosabb elképzeléssel rendelkezzen, arról, hogy mire is van szüksége. Ha ez nem így lenne, a megfelelő kérdésekkel én is segítek. A vázlatterv elkészítéséig még egy-két hasonló konzultációra lesz szükség. A végeredmény pedig részemről a kutatási dokumentáció, továbbá 1:50 léptékű berendezési vázlatok, tárgylista, stb.  ami alapján megítélhető a megvalósítás bekerülési költsége is, és pontosan látható, melyik helyiségbe milyen berendezés, bútor, tárgy kerül, ehhez várhatóan milyen feladatokat kell még megoldani (pl. egyedi minta leszövetése, múzeumi kölcsönzés stb.). Ennél a pontnál többnyire tervmódosításra van szükség, hiszen a műemlék feladatoknál igen nehéz előre megbecsülni a megvalósítás költségét.
 4. A tervmódosítás bár sokszor kellemetlen, mert időigényes, a végeredmény szempontjából rendkívül fontos lehet. Gyakran az alapoktól kell újrakezdeni a tervezést, de rendszerint megéri közösen újragondolni az igényeket, hiszen csak így lehet a mindenkinek megfelelő végeredményt kapni. Ez az a tervfázis amelynek megléte feltétlenül szükséges a pályázatok felelős megírásához is, így nem fog a megrendelő/beruházó később a megvalósíthatatlanság csapdájába esni. (Szőke Mátyás visegrádi múzeumigazgatónak jó pár ilyen terve volt a fiókjában, melyet "csak" elő kellett venni, ha felmerült a megvalósítás lehetősége)
 5. Az elfogadott (módosított) vázlatterv alapján végül elkészítem a kiviteli terveket, melyek nagy többségében a bútorok, tárgyak pontos kivitelezéséhez szükséges információkat (terveket, műleírásokat, analógiákat, technikai utasításokat, csomóponti megoldásokat stb. tartalmaznak M=1:10, 5, 2 léptékben).
 6. A legvégső lépésben következik a kivitelezés fázisa. A megfelelő kivitelező kiválasztásához, az árajánlatok bekérésében is segítséget tudok nyújtani, eddigi munkáim során több kiváló szakemberrel találkoztam a geodétától kezdve, kerámiarestaurátoron át a fafaragó mesterig: fegyverkovács, öltözékkészítő, bőr lábbeli készítő, asztalos, fafaragó, kályharestaurátor, fazekas, kézi szövő, kosaras, gyékényszövő, ötvös, kádár, mind-mind olyan magasan képzett mester, aki képes a leglehetetlenebb igények megvalósítására is, s mesterségének szenvedélyes kutatója, mívelője is egyben. Velük minden esetben személyesen egyeztetek, a kivitelezés során legalább egy alkalommal a készülő munkát is megbeszéljük. Többször volt rá példa, hogy magam is beálltam "kisinasnak".