D o k t o r i   d i s s z e r t á c i ó 

1.    Megtalál a téma                                                                           5.
1.1.  Középkori és kora újkori enteriőrök kutatása                       8.
1.1.1.   Hazai eredmények                                                    8.
1.1.2.   Külföldi példák                                                         9.
1.2.  A kutatási eredmények felhasználása
– bútormúzeumok és rekonstrukciók                                           10.
1.2.1.   Magán bútorgyűjtemények                                     11.
1.2.2.   Bútorkiállítások, közgyűjtemények                          12.
1.2.3.   Enteriőr-rekonstrukciók                                           14.
1.2.4.   Életmódkiállítások                                                   14.
1.3.  A hitelesség kérdése                                                          15.
1.3.1.   A kutatás módszere, szempontjai, felhasznált eszközök 17.
2.   Bútorok megjelenése a térben                                                     18.
2.1.  A világkép hatása az enteriőrökre                                       19.
2.2.  A középkor világképe                                                          19.
2.3.  A reneszánsz világkép                                                          23.
2.4.  A szakrális tér                                                                      25.
2.4.1.   A szent tér hierarchiája
 – világmindenségtől a lakószobáig                                               26.
2.4.2.   Megszentelt tevékenységek helye az épületben        26.
2.4.2.1.       Az étkező asztal – a táplálkozás szentsége 27.
2.4.2.2.       Az íróasztal – a szellemi elmélyülés helye     28.
2.4.2.3.       Az ágy – születés, halál és pihenés helye    29.
2.4.2.4.       Az imádság helye                                       30.
2.5.  Térhasználat a mindennapokban                                           31.
2.5.1.   Helyiségek korabeli megnevezése                               31.
2.5.2.   A tér arányok                                                            32.
2.6.  A középkori lakóterek, és belső berendezésük                       37.
2.6.1.   Főúri lakóterek                                                          38.
2.6.2.   Polgári lakóterek                                                       44.
2.6.3.   Köznépi lakóterek                                                      49.
2.7.  Színek megjelenése az enteriőrben                                        52.                                      
3.   Bútorok az otthonokban                                                               59.
3.1.  Az ülőbútor                                                                          60.
3.1.1.   A bútormegnevezések problémája                             61.
3.1.2.   Az ülőbútorok korabeli megnevezései                        62.
3.1.3.   Ülőbútorok korabeli ábrázolásokon                            65.
3.1.4.   17. századi ülőbútor leírások elemzése                       67.
3.1.5.   17. századi ülőbútor leírások összegzése, padok és széktípusok meghatározása 70.
3.1.6.   Ülőbútorok szerkezet szerinti leírásai – padok            72.
3.1.6.1.       Deszkalábú padok                                      72.
3.1.6.2.       Cöveklábú padok                                        73.
3.1.6.3.       Lécvázas szerkezetű padok                         73.
3.1.7.   Ülőbútorok szerkezet szerinti leírásai – székek            74.
3.1.7.1.       Ablakfülkék falazott ülései                          74.
3.1.7.2.       Dantesca típusú székek                               74.
3.1.7.3.       Ollós lábú székek                                         74.
3.1.7.4.       Lécvázas  székek                                         75.
3.1.7.5.       Becsapolt lábú székek                                  75.
3.2.  Tárolóbútorok                                                                        76.
3.2.1.   Fali szíjak                                                                     76.
3.2.2.   Farúd                                                                          76.
3.2.3.   Falfülke                                                                       76.
3.2.4.   Polc – fogas                                                                77.
3.2.5.   Ládák                                                                          78.
3.2.6.   Szekrény                                                                      82.
3.2.7.   Pohárszék                                                                    88.
3.3.  Asztalok: ideiglenes és rögzített asztalok                                90.
3.3.1.   Bakos asztal                                                                 91.
3.3.2.   Deszkalábú asztal                                                         92.
3.3.3.   Lécvázas szerkesztésű asztal                                        95.
3.4.  Ágyak, nyoszolyák                                                                   97.
3.4.1.   Ácsolt ágy                                                                    99.
3.4.2.   Sarokoszlopos ágy                                                      100.
3.4.3.   Sarokoszlopos mennyezetes ágy                                 101.
3.4.4.   Bölcsők                                                                       102.
3.5.  Speciális bútorok                                                                    102.
3.5.1.   Fürdés, fürdődézsák a lakószobákban.                         104.
3.6.  Textilek                                                                                  104.
3.6.1.   Kárpitok                                                                      104.
3.6.1.1.       Ágy és trónbaldachinok                               107.
3.6.1.2.       Párnák                                                         108.
3.6.1.3.       Ajtó és ablakfüggönyök                               108.
3.6.2.   Asztalterítők és kéztörlő kendők                                 109.
3.6.3.   Szőnyegek                                                                  110.
3.7.  Világítás                                                                                 111.
4.   A bútorok előállítása                                                                       113.
4.1.  Az alapanyag                                                                         114.
4.2.  A félkész termék                                                                    118.
4.2.1.   A fa mérete                                                                118.
4.2.2.   Fadöntés                                                                    119.
4.2.3.   Hasítás                                                                       120.
4.2.4.   Fűrészelés                                                                   121.
4.2.5.   Szárítás                                                                      124.
4.3.  A bútor készítői                                                                     125.
4.3.1.   Szerzetes mesterek                                                     126.
4.3.2.   Szabad mesterek                                                         127.
4.3.3.   Céhes mesterek                                                           130.
4.3.4.   Faragólegények                                                           134.
4.4.  A műhely                                                                                136.
4.4.1.   Szerszámok                                                                  136.
4.4.2.   Bútorszerkezetek és kötések                                        143.
4.4.3.   Díszítés                                                                        145.
Festés
Faragás
Intarzia
Aranyozás
Fodor papírozás
4.4.4.   Végső felületkezelés                                                     152.
Csiszolás
Viaszolás
Olajozás
Gyantározás – fényezés.
4.4.5.   Bútorvasalatok                                                             153.
5.   Összegzés                                                                                         155.
Befejezésül                                                                                             158.
6.   Tézisek                                                                                             159.
Propositions                                                                                                 160.
Thesen                                                                                                          161.
7.   bibliográfia                                                                                        162.
8.   Mellékletek
Magyarországi vonatkozású berendezési tárgyak
Magyarországi bútorok képi ábrázolásokon
Inventáriumok elemzése (CD melléklet)
Lukacs Zsofia doktori ertekezes 1.resz.pdf (478,4 kB)
Lukacs Zsofia doktori ertekezes 2.resz.pdf (3,8 MB)
Lukács Zsofia doktori eretekzes 3.a resz .pdf (1,6 MB)

Lukács Zsofia doktori eretekzes 3.b resz .pdf (7,5 MB)

Lukacs Zsofia doktori ertekezes 4.resz.pdf (1,9 MB)
Lukács Zsófia tézisek angol.pdf (50,5 kB)
Lukács Zsófia tézisek.pdf (41,6 kB)
Melléklet 1 bútorok magyarországi ábrázolásokon.pdf (2,2 MB)