Munkáim

1998 óta sok munkám gyűlt össze.  Végzettségem szerint építész tervezőművész vagyok, melyről sokan csak sejtik, hogy valójában belsőépítészeti munkák és kisebb épületek építészeti tervezésére jogosít.  B e l s ő é p í t é s z k é n t  - amíg az építész kamaránál ezt nyílván tartották - a legmagasabb, azaz vezető tervezői minősítést szereztem, mely nagy méretű épületek, közintézmények teljes körű megtervezésére való képességemet bizonyítja. Kedvenc munkáim e kategóriában a Sárospataki volt Trinitárius kolostor, illetve a visegrádi Mátyás Király Múzeum közösségi tereinek elkészítése volt, mindkét esetben a műemlék épületekhez való viszonyulás, a régi enteriőrök intellektuális csavarral történő megidézése jelentette a legnagyobb kihívást - a megoldandó technikai problémák mellett (nedves falak vízszigetelése, stb.)

A klasszikus belsőépítészeti tervezés mellett igen korán  e n t e r i ő r   r e k o n s t r u k c i ó k  megvalósításában is részt vettem. Talán legkedvesebb, legizgalmasabb munkáim ezek. Igen speciális ismereteket igényel, a kreativitás mellett sokkal inkább a tudományos kutatómunka kerül előtérbe. Nemcsak az enteriőrtörténettel, bútor, szerszám és szerkezettörténettel kell tisztában lennem, hanem a lépten-nyomon felmerülő, mások által meg nem válaszolt kérdésekre is meg kell találni a megoldást hol múzeumi tárgyak vizsgálatával, hol festmények tanulmányozásával, hol levéltári nyomozással, hol könyvtárak eldugott polcain való kutakodással, az internet végtelen tudástengerébe merített halászhálóval, hol csak puszta logikával. S mindezeken felül a kivitelezésnél is ott kell lenni, hiszen akkor dől el minden, s meg kell találnom a megfelelő szakembereket, akiket rá kell vennem, hogy kikísérletezzék, és használják azt a tudást, technológiát, melynek a mai gyorsuló, tömegtermeléses világban már alig van értéke.

2016 óta  a  k i á l l í t á s o k  k r e a t í v   t e r v e z é s e  is beszippantott. Először a Gyulai Almási-Harruckern- Wenckheim kastély kiállításának tervezésében vettem részt, mint társkurátor, ahol belsőépítész és kutató ismereteimet is kamatoztattam. 2021-ben pedig elkészült a Borsi Rákóczi-kastély felújítása, ahol tervező társaimmal együtt, a négyfős MOME kreatív csapat tagjaként találtuk ki és valósítottuk meg a Rákóczi három születése című kiállítást. Mindkettő olyan jól sikerült, hogy további jelentős felkéréseknek is eleget tudunk tenni. A munka része a tartalom megismerése, kimélyítése, majd ötletes, kretaív, élményt adó ismeretátadás kitalálása és belsőépítészeti tervezése, tartalomfejlesztése is, mely magában foglalja a szakértőkkel való együttműködést.

É p í t é s z k é n t  önállóan családi házakat terveztem, barátok, ismerősök megkeresésére. Tudásom azonban sokkal inkább alkalmas a csapatmunkára, ahol egy építész vezető tervező irányítása mellett, a belső terek kapcsolatát, működését, a helyiségek belső kialakítását szem előtt tartva vehettem részt nagy méretű projektekben is. Kedvencem e téren a visegrádi nyugati palotaszárny múzeumi fogadóépületté, raktárrá, 300 fős előadóteremmé történő kiépítése, de ide tartoznak a homlokzat felújítások, a budai várfalak állagmegóvó munkái is. Szinte teljesen önálló tervem egy új, faszerkezetű épület, egy játszóház tervezése.

Képgaléria: Munkáim

Tételek: 1 - 33 ból 33