Füzéri felső vár enteriőr kutatása

2012.02.11 21:59

A 17. századból 8 inventárium (várleltár) maradt ránk (1620, 1623, 1641, 1644, 1654, 1665, 1668, 1670) melyek alapján megismerhetjük a vár teljes berendezését. A dolog nehézsége abban áll, hogy az összeírók az akkor használatos fordulatokkal és szóhasználattal jelölték a bútordarabokat, a helyiségeken belüli elhelyezkedésüket csak nagyon ritkán jelölték. A várleltárak lényege a vagyoni érték megállapítása volt, ezért az időnként előforduló jelzők csak ezt a célt szolgálták, nem írták össze a magántulajdonban levő, tehát nem a vár tartozékaként szereplő bútorokat, tárgyakat, továbbá - mivel akkor még állt a vár - nem fordítottak gondot a helyiségek pontos, vagy részletes leírására.

Azonban az értő szem rengeteg fontos dolgot tud ebből is kiolvasni. A leltárak olvasása nyomán tisztázható a mára már elpusztult helyiségek kialakítása is, számos esetben az ajtók, ablakok helye, a tetőtérben végighúzódó őrfolyosón levő szuszékok, gabonatárolók pontos lehelyezkedése, sőt mérete (már ha tudjuk, mekkora is volt egy köböl), tudjuk, hogy a falu felé sokáig őrablak állt a Kápolna egyik oldalán, melyben egy sugár tarack (egyfajta ágyú) nézett a támadók felé. Összevetve az egymás utáni leltárakat az is kitűnik, hogy a várban levő óra a Kaputorony és a Sáfárház által közrezárt sarokban lehetett, magas, kétszintes faépítményben volt, melynek alsó és felső részébe is be lehetett ajtón keresztül jutni. Sőt úgy tűnik, 1965-re az órát áttelepítették a vár szemközti, elkeskenyedő végébe, immár a tetőtéri "Fok"-ról megközelíthetően, így az óra a faluból is látható lehetett.

A bútorok megnevezései alapján bútor típusokat lehet melléjük rendelni, sőt az is kitűnik, melyik tárgyat, bútort mikor készíthették, mikor vitték át másik helyiségekbe, vagy éppen mikor  láttak el egy- egy szobát új bútorzattal. 

Mindezek alapján meg lehet kísérelni az enteriőrök rekonstrukcióját, mely bár korántsem volt pompás, hiszen egy tulajdonosa által nem vagy alig látogatott végvárként funkcionált, a mai ember számára mégis érdekes lehet ily módon bepillantani egy rég elmúlt világ mindennapi életébe.

Képek itt.